• tor. maj 23rd, 2024

Medlem

Det finns flera alternativ att vara medlem i Karlskrona Judoklubb.
Medlemsavgift/Träningsavgift betalas per termin.
Är man intresserad av att börja träna Judo, erbjuder vi 3 gånger ”prova på”, innan medlemsavgift behöver betalas.
Vi har löpande intagning. Även om terminen redan startat, är du välkommen att börja.

Terminsavgifter: Använd gärna QR-kod längs ned, för att förenkla inbetalning med Swish.

KodBeskrivningTerminsavgift
BBarn/Ungdom upp till 25 år:300 kr
VVuxen:900 kr
FFamilj:1200 kr
HHuvudmedlem i annan Budo-förening:300 kr
SStuderande:300 kr
KKvinnogrupp:300 kr
XStödmedlem:fr. 100 kr och valfritt uppåt
PPensionär:300 kr

Meddelande vid betalning uppges med kodföljd: Termin + År + Typ + Namn + Personnr. (Se exempel)
Kod för termin: V=Vårtermin, H=Hösttermin

ex. Vuxen våren 2024 anges: V24V Nisse Nilsson 691023-1133
ex. Barn våren 2024 anges: V24B Anders Andersson 081026-1212
ex. Pensonär hösten 2024: H24P Morgan Morgansson 580119-4499

Betalning till;
Swish: 1236203079
Bankgiro: 5104-1416

I Medlemsavgiften ingår försäkring via Svenska Judoförbundet.